വ്യാപ്തി: കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം‌എസ്‌സി-പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാം ബിരുദാനന്തര തലത്തിലുള്ള ഒരു നൂതന പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഡോക്ടറൽ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഗവേഷണ ജീവിതത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികളെ അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോഴ്‌സ് വർക്ക് വളരെ വഴക്കമുള്ളതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലോ സൈദ്ധാന്തിക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോ ഗവേഷണ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

യോഗ്യത: പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യത B.Sc., B.Math., B.Stat. അല്ലെങ്കിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് തുല്യമായ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിഇ / ബിടെക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം. ഓരോ വർഷവും പരമാവധി 12 വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ: ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ എം‌എസ്‌സി പ്രോഗ്രാമിനായി സി‌എം‌ഐ നടത്തിയ ദേശീയതല പരീക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ സ്ക്രീനിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വിതല പ്രക്രിയയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും, അതിനുശേഷം കെഎസ്ഒഎമ്മിലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും. നിലവിലെ ലോക്ക്ഡ down ൺ സാഹചര്യം കാരണം, സി‌എം‌ഐ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മെയ് മാസത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി ദയവായി ഈ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ https://www.cmi.ac.in/admissions/ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക.

കെ‌എസ്‌ഒഎമ്മിലെ മാത്തമാറ്റിക്‌സിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം‌എസ്‌സി-പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സി‌എം‌ഐ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ CMI ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡി ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം‌എസ്‌സി-പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാം പ്രയോഗിച്ച് director@ksom.res.in ലേക്ക് എഴുതണം.

കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം‌എസ്‌സി-പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ബ്രോഷർ ഇവിടെ കാണാം.