INSTRUCTIONAL WORKSHOP ON ERGODIC THEORY

17 October - 04 November 2011

Participants

Sl. No Name
1 AKHILESH P
2 ANANYA LAHIRI
3 BILAL AHMAD DAR
4 BINOY
5 DR. K. ALI AKBAR
6 KIRAN KUMAR
7 MANOJ CHOUDHURI
8 MD. MAQBUL
9 MUSHTAQ AHMAD SHAH
10 PARMAR NISHANT MANIBHAI
11 PRATYOOSH KUMAR
12 SABYASACHI MUKHERJEE
13 SAJAD HUSSAIN AHANGAR
14 SHAILESH TRIVEDI
15 SHUBHABRATA DAS
16 SHYAM SUNDER IYER
17 SUBHAJIT PAUL